to sale property (land)_R1(20201004)

  นำส่งทรัพย์ เพื่อฝากขาย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน


  เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนด/เอกสารสิทธิ์นายหน้าอื่นๆ  ไร่
  งาน
  ตารางวา


  ตารางวา  ทำนาทำสวนทำไร่พักอาศัยบ่อปลาบ่อกุ้งฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดที่รกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่นๆ ระบุ


  ติดถนน ถนนดินถนนลูกรังถนนดินอัดถนนหินบดอัดถนนลาดยางมะตอยถนนคอนกรีตไม่ติดถนนสาธารณะ (ที่ตาบอด)อื่นๆ ระบุ


  ถนนสาธารณะถนนส่วนบุคคล (ถนนตัวเอง)ถนนส่วนบุคคล (คนอื่น)


  1 เลน2 เบน4 เลน6 เลน8 เลนไม่ติดถนนเลย ความกว้างถนน (รวมทุกเลน โดยประมาณ) เมตร


  ด้านหน้า ทางเข้า-ออก หันหน้าไปทาง ทิศ
  ทิศเหนือ ติดกับ อื่นๆ ระบุ

  อัพโหลดรูปทรัพย์

  ไม่เกิน 5 รูป ขนาดรูปไม่เกินรูปละ 3MB
  หมายเหตุ : หัวข้อที่มีเครื่องหมาย (*) ต้องใส่ข้อมูลเท่านั้น