ฝากขายอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)

  นำส่งทรัพย์ เพื่อฝากขาย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน


  เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนด/เอกสารสิทธิ์นายหน้าอื่นๆ



  ไร่
  งาน
  ตารางวา


  ตารางวา



  ทำนาทำสวนผักทำสวนผลไม้บ้านพักอาศัยบ่อกักเก็บน้ำบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆโกดังโรงงานที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่นๆ ระบุด้านล่างเพิ่มเติม


  ถนนดินถนนลูกรังถนนหินบดอัดถนนลาดยางมะตอยถนนคอนกรีตที่ตาบอด (ไม่มีทางเข้าออก)รถยนต์เข้าออกได้รถสิบล้อเข้าออกได้ถนนเลนเดียวถนน 2 เลนถนน 4 เลนถนน 6 เลนถนน 8 เลนถนน 12 เลนอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุในช่องอื่นๆ ด้านล่าง

  อัพโหลดรูปทรัพย์

  ไม่เกิน 5 รูป ขนาดรูปไม่เกินรูปละ 3MB




  หมายเหตุ : หัวข้อที่มีเครื่องหมาย (*) ต้องใส่ข้อมูลเท่านั้น