ข้อมูลสำหรับลงประกาศขายที่ดิน
 Home    ข้อมูลสำหรับลงประกาศขายที่ดิน

  ข้อมูลสำหรับการฝากขายที่ดิน

  ข้อมูลลูกค้า

  คำนำหน้าชื่อ*
  ข้อมูลการถือครองที่ดิน


  อัพโหลดเอกสาร
  ไฟล์โฉนด/เอกสารสิทธิ์หน้าแรก (ถ่ายให้เห็นรายละเอียดชัดเจน)*

  ไฟล์โฉนด/เอกสารสิทธิ์หน้าสุดท้าย (ถ่ายให้เห็นรายละเอียดชัดเจน)*


  ที่ตั้ง ทำเล ที่ดิน

  ข้อมูลที่ดิน

  ขนาดที่ดิน*
  รวม ตารางวา

  การใช้ประโยน์ในปัจจุบัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

  อาณาเขต
  ด้านหน้าที่ดินด้านที่ติดกับทางเข้าออกหันหน้าไปทางทิศ (มองจากข้างในที่ดินออกข้างนอก)
  กรณีเข้าออกได้หลายทาง ให้อ้างอิงจากทางเข้าออกหลัก
  ทิศเหนือติดกับ

  ทิศตะวันออกติดกับ

  ทิศใต้ติดกับ

  ทิศตะวันตกติดกับ

  กรณที่มีทางสาธารณะเข้าออก
  ลักษณะของถนน

  ขนาดความกว้างของถนน
  เมตร


  ราคาขาย

  ราคาขาย (ยกแปลง)
  บาท
  ราคาขายต่อตารางวา
  บาทต่อตารางวา
  ราคาขายต่อไร่
  บาทต่อไร่

  อัพโหลดรูป

  สามารถอัพโหลดได้สูงสุด 10 รูป รองรับไฟล์ jpg,png,gif,bmp ขนาดไฟล์ไม่เกินไฟล์ละ 0.5 MB
  รูปที่ 1
  รูปที่ 2
  รูปที่ 3
  รูปที่ 4
  รูปที่ 5
  รูปที่ 6
  รูปที่ 7
  รูปที่ 8
  รูปที่ 9
  รูปที่ 10


  หากข้อมูลเอกสาร รูปภาพไม่สามารถส่งได้หรือไม่สะดวกในการส่งช่องทางนี้ ให้ส่งมาที่
  ไลน์ @siamurban (หากใช้มือถือกดที่ไอดีเพิ่มเพื่อนได้เลย)

  หรือ ช่องทางอีเมล postservice@siamurban.com