การลงทะเบียนผู้ใช้และ agent ใหม่
เข้าหน้าเว็บไซต์ www.siamurban.com
ลงทะเบียน
กรอกข้อมูลผู้ใช้ และ agent ใหม่
ตัวอย่างข้อมูลการลงทะเบียน
ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
ชื่อผู้ใช้และรหัสถูกส่งไปยังอีเมลที่ระบุ
กรอกข้อมูลเข้าใช้งานระบบ
เข้าในระบบเรียบร้อย