Home    กรรมสิทธิ์ในห้องชุด

“คอนโดมิเนียม” ในภาษากฎหมายหรือราชการ จะคำว่าห้องชุด. เมื่อเราทำการซื้อห้องชุด เราจะได้เอกสารครอบครองกรรมสิทธิ์ ที่เรียก “กรรมสิทธิ์ห้องชุด” หรือ “อช.2” เอกสารมีลักษรคล้ายๆ กับโฉนดที่ดิน นส.4ก. แต่สิ่งหนึ่งที่กรรมสิทธิ์ห้องชุดแตกต่างจาก โฉนดที่ดินคือ สิทธิ์ในการครอบครอบ โดยจะแบ่งออกเป็น กรรมสิทธิ์ในห้องชุดจะได้เต็ม 100% ส่วนพื้นที่ส่วนกลางในภายในโครงการ เช่น ทางเดิน ห้องโถง สวน สระว่ายน้ำ ฟิตเนต และอื่นๆ ที่อยู่ในส่วนกลาง ส่วนนี้จะถือว่าเป็น “กรรมสิทธิ์ร่วม” เจ้าห้องกรรมสิทธิ์ห้องชุดทุกคน มีสิทธิ์ร่วมกันในสัดส่วนตามขนาดพื้นที่ของห้องุชุดที่ถือครอง. เช่น ทั้งโครงการ มีพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด 400 ตารางเมตร เช่น ทั้งโครงการมีทั้งหมด 200 หน่วย พื้นที่รวมภายในห้องทั้งหมด 5600 ตารางเมตร ห้องของเราขนาด 28 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 0.5% ของพื้นที่ห้องทั้งหมด. พื้นที่ส่วนกลางมีทั้งหมด 2200 ตารางเมตร ดังนั้นเราจะมีกรรมสิทธิ์ในส่วนกลาง คิดเป็นพื้นที่ 11 ตารางเมตร. หรือ 0.5% ของมูลค่าส่วนกลาง ณ ตอนที่มีการประเมินราคา

ดังนั้นประโยคที่ได้ยินกันว่า “ซื้อไปทำไมคอนโดมิเนียม/ห้องชุด” ไฟไหม้มาก็ไม่ได้อะไร จึงเป็นความเชื่อที่ผิดๆ หากเกิดเหตุการไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆ เช่น ไหม้, ตึกถล่ม เอาให้เห็นภาพกันง่ายๆ ถ้าหากไม่มีประกันเลย ที่ดินตรงนั้นเอามาขายได้เท่าไหร่ ก็แบ่งสัดส่วนกันไปตามที่คำนวณข้างบน. หรือหากมีประกัน เงินที่ได้รับชดเชยจากประกัน, มูลค่าที่คงเหลือก็จะนำมาคำนวณตามสัดส่วนของแต่ละเจ้าของห้องผู้ถือกรรมสิทธิ์ ส่วนที่ว่าจะแบ่งมาเป็นตัวเงิน, มาซ่อมแซม ปรับปรุง ตรงนั้นเป็นส่วนที่คณะกรรมกรรมนิติบุคคล, ที่ประชุม, หรือผู้ที่เกียวข้องต่างๆ ก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันอีกทีเพิ่มเติม.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.