Home    คอนโดมิเนียมกลางเมือง ยังคงตอบโจทย์ Life Style ของคนรุ่นใหม่

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา วงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอสังหาแนวตั้ง เช่น อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมจะซบเซา เป็นอสังหาแนวราบที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เช่น ทาวน์เฮ้าส ทาวน์โฮมทั้งโครงการใหม่และมือสอง ด้วยการตอบโจทย์ Life Style ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ประกอบกับสถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยน ตามคอนเซ็บต์ New Normal และ Social Distancing. อีกสาเหตุหนึ่งคือการที่ธุรกิจซบเซา ทำให้หลายๆ คนได้รับผลกระทบ ส่งบ้านต่อไม่ไหว ต้องตัดใจขายในราคาถูก บางส่วนโดนธนาคารยึดเพื่อขายทอดตลาด ทำให้เกิดปรากฎการอสังหาริมทรัพย์ราคาถูกจำนวนมาก ใครมีเงินสด เงินเย็นในมือก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ทรัพย์ดีดีราคาถูกไปครองกัน.

แต่ในขณะเดียวกัน กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่อาศัย ทำงานในเมือง. คอนโดมิเนียมยังคงตอบโจทย์อยู่ ด้วยหลายสาเหตุหลักๆ ไม่ว่าจะเป็น Lift Style ที่ยังคงต้องอาศัยในเมือง ใกล้ที่ทำงาน ไม่ต้องเดินทางไกล เนื่องจากโครงการแนวราบ ส่วนมากก็อยู่ชานเมือง นอกเมืองแทบทั้งสิ้น ถ้ามีในเมืองก็ราคาสูง. แต่ก็ยังคงมีความต้องการรูปแบบคอนโดมิเนียมในสไตล์บ้านมายัดไว้ในห้อง มีการแบ่งเป็นสัดส่วน พร้อมสาธารณูปโภคส่วนกลางที่รองรับ ทั้งการพักผ่อน การออกกำลังกาย เป็นต้น. นี่เป็นโจทย์ที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ ให้ตอบโจทย์ตรงนี้ ให้คู่ขนานไปพร้อมกับราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย.

โครงการคอนโดมิเนียมประกาศขายของเราทั้งหมด Click

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.