Home    ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโปร สินเชื่อบ้าน 0% นาน 12 เดือน.

ธอส. จัดโปรฯนาทีทอง Golden minute ปล่อยสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน กระตุ้นกลุ่มผู้ซื้อบ้านทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จัดช่วงนาทีทอง Golden minute เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการมีบ้าน ทั่วประเทศ จองสิทธิ์สินเชื่อแบบ New Normal ผ่าน Application : GHB ALL ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.09 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน 900 ล้านบาท (จองก่อนได้ก่อน) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี นาน 9 เดือนแรก เดือนที่ 10-36 อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 3.16% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.150% ต่อปี) และเดือนที่ 37-39 อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี 3 เดือนอัตราดอกเบี้ยเพียง 2.07% เท่านั้น วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อหลักประกัน ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ประเภท 1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน(ผู้กู้สำรองจ่ายก่อนและธนาคารจะจ่ายคืนหลังทำนิติกรรมแล้วเสร็จ) และ 3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม

อ่านข่าวฉบับเต็มจากฐานเศรษฐกิจ Click

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.