Home    “ภาษีที่ดิน “ป่วน อปท.ทั่วประเทศ ใช้ม.14 ขยายชำระ ถึงต.ค.

ความโกลาหลเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเส้นตายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม ขณะการประเมิน มูลค่าราคาทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่ถึงมือผู้ถือครองทรัพย์สินอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเสียงร้องเรียนสอบถามดังๆ ผ่านสื่อหลักโซเชียล ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ขณะสำนักงานเขตกรุงเทพ มหานคร และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศแน่นไปด้วยผู้คน ทั้งที่เดินทางเข้ามาติดต่อสอบถามจากความหวั่นวิตกว่าหากเลยวันเวลาที่กำหนดต้องเสียเบี้ยปรับควักจ่ายภาษีเพิ่ม 

อ่านข่าวต้นฉบับที่ฐานเศรษกิจ Click ลิงก์ด้านล่าง

https://www.thansettakij.com/content/property/447316?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=property

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.