Home    ติดป้ายหน้าทรัพย์-บ้านเดี่ยวมณชญา 3 อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ติดป้ายหน้าทรัพย์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 60 ตรว หมู่บ้านมณชญา 3 ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การติดป้ายหน้าทรัพย์เป็นช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพช่องทางหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ใกล้เคียงกัน เช่น คนในหมู่บ้านเดียวกัน หลายๆ เคส เกิดการซื้อขายภายในหมู่บ้านกันเอง.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.